loader image

grupy treningowe

Prowadzimy grupy na różnym poziomie umiejętności oraz wieku już od piątego roku życia.
Organizujemy również imprezy/spotkania/eventy integracyjne , aby wzmacniać więzi między członkami klubu i ich rodzin.

GRUPA DZIECIĘCA

'PRZEDSZKOLNA'
(dzieci w wieku 4-6 lat)

Treningi dla najmłodszych adeptów Taekwondo, którzy rozpoczynają przygodę ze sportem.
Zajęcia ukierunkowane na kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia i zabawy ruchowe z elementami Taekwondo oraz wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka. Poprzez wdrażanie elementów Taekwondo kształtowanie postaw prospołecznych i pożądanych w sporcie cech dobrego sportowca – fair play, szacunek do rywala.

Zajęcia odbywają się w:

Rokietnicy (DOJANG)
Napachaniu
Pamiątkowie

GRUPA POCZĄTKUJĄCA

'SZKOLNA'
(dzieci w wieku 7-8 lat)

Treningi dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, które rozpoczynają przygodę z Taekwondo.
Nauka podstawowych technik Taekwondo oraz kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej.
(1. zabawa 2. sport 3. rywalizacja)

Zajęcia odbywają się w:

Rokietnicy (DOJANG)
Napachaniu
Pamiątkowie
Cerekwicy

GRUPA ZAAWANSOWANA

KONTYNUACJA TRENINGÓW GRUP POCZĄTKUJĄCYCH
(dla starszych dzieci)

Treningi dla starszych dzieci, kontynuacja treningów taekwondo grup początkujących.
Doskonalenie poznanych technik taekwondo oraz nauka bardziej zaawansowanych. Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez trening poszczególnych zdolności motorycznych.
(1. sport, 2. zabawa. 3. rywalizacja)

Zajęcia odbywają się w:

Rokietnicy (DOJANG)
Pamiątkowie

GRUPA ZAWODNICZA

Treningi dla zawodników
w wieku 9-11 lat

Treningi dla zawodników w wieku 9-11 lat, którzy rywalizują lub pragną rywalizować w taekwondo.
Zajęcia nastawione na naukę i doskonalenie sportowych technik taekwondo. Nauka i doskonalenie podstawowych form taktyki w walce sportowej. Kształtowanie poszczególnych zdolności motorycznych w celu przygotowania zawodnika do walk sportowych.
(1. sport, 2. rywalizacja, 3. zabawa)

Zajęcia odbywają się w:

Rokietnicy (DOJANG)

GRUPA SPORTOWA

Treningi dla zawodników w kategoriach wiekowych kadet i junior

Treningi dla zawodników w kategoriach wiekowych kadet i junior, którzy regularnie reprezentują klub na zawodach w taekwondo.
Zajęcia ukierunkowane na przygotowanie zawodników do walk sportowych. Doskonalenie poznanych form techniczno-taktycznych, wprowadzanie zaawansowanych form taktyki walki, nauka zaawansowanych technik sportowych, kształtowanie poszczególnych zdolności motorycznych, indywidualizacja procesu treningowego.
(1. rywalizacja, 2. sport, 3. zabawa)

Zajęcia odbywają się w:

Rokietnicy (DOJANG)

GRUPA MASTERS

Zajęcia dla dorosłych

Zajęcia dla dorosłych.
Treningi nastawione na naukę i doskonalenie podstawowych oraz zaawansowanych technik taekwondo. Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez współczesne formy treningu motorycznego.

Zajęcia odbywają się w:

Rokietnicy (DOJANG)

POOMSE

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich chętnych

Zajęcia dodatkowe dla wszystkich chętnych dzieci, zawodników oraz dorosłych w klubie.
Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość nauczyć się oraz doskonalić układy formalne w taekwondo (poomsae). Podczas zajęć realizowany jest program przygotowujący zawodników do rywalizacji w Technicznych Mistrzostwach Polski oraz zawodach Poomsae.

Zajęcia odbywają się w:

Rokietnicy (DOJANG)

PIERWSZE KROKI W WALCE

Zajęcia dodatkowe dla najmłodszych adeptów taekwondo

Zajęcia dodatkowe dla najmłodszych adeptów taekwondo przygotowujące ich do rywalizacji w tym sporcie.
Nauka i doskonalenie podstawowych sportowych technik taekwondo oraz nauka ich wykorzystania w praktyce. Oswajanie ze sprzętem do taekwondo (ochraniacze, hogo, kaski) poprzez zabawowe formy walki. Wprowadzanie rywalizacji w duchu fair play z nastawieniem na szacunek do przeciwnika, czystą rywalizację oraz doświadczanie zwycięstwa i porażki.

zajęcia tymczasowo zawieszone

TRENING BIEGOWY

Dodatkowe treningi dla wszystkich chętnych

Dodatkowe treningi dla zawodników w celu kształtowania wydolności ogólnej.
W zajęciach mogą wziąć udział wszyscy chętni klubowicze wraz z rodzicami lub rodzeństwem.

Punkt zbiorczy:

Droga techniczna od S11 w Bytkowie

MUKS Spartan Rokietnica
Taekwondo Olimpijskie
ul. Szkolna 3c, 62-090 Rokietnica
NIP 781 188 74 14
email: spartanrokietnica@gmail.com
tel: 796 135 884
Kontakt
MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
"SPARTAN ROKIETNICA"
TAEKWONDO OLIMPIJSKIE

Współfinansowane ze środków
Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Copyright ©
 MUKS Spartan Rokietnica
Design i realizacja
 Aggie Studio
map-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram